Disclaimer

Onze disclaimer:

  • Ondeugendeverhalen.nl heeft het recht om aangeboden tekst te weigeren of alvorens het plaatsen te wijzigen indien delen ervan wet overschrijdend zijn. (Minderjarig, verkrachting, etc.)
  • Ondeugendeverhalen.nl heeft het recht geplaatste verhalen te verwijderen of in te korten zonder de schrijver te informeren.
  • Het plaatsen van bestaande verhalen (van andere websites) is niet toegestaan.
  • Het kopiëren van teksten en verhalen is niet toegestaan indien geen toestemming hiervoor is gegeven door schrijver of Ondeugendeverhalen.nl zelf.
  • Ondeugendeverhalen.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, of voor eventuele schade in welke vorm dan ook. Dit geldt voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van Ondeugendeverhalen.nl. Alle gebeurtenissen, namen, plaatsen en overige zaken zijn verzonnen. Overeenkomsten zijn onbedoeld en puur toeval.
  • Het aanbieden van illegale content wordt direct bestraft met een aangifte. Geen enkele uitzondering zal worden gemaakt.
  • Bij het aanbieden van een verhaal gaat u ermee akkoord dat wij (o.a. Ondeugendeverhalen.nl) het verhaal tevens mag publiceren op toekomstige website’s van gelijke aard.
  • Het plaatsen van een verhaal gebeurt vrijwillig. Op een vergoeding kan geen aanspraak worden gemaakt.
  • Afdrukken in toegestaan, maar enkel voor eigen gebruik. Publiceren is verboden.

DisclaimerOndeugende verhalen behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen zonder u daar vooraf in te informeren. U gaat, voordat u een verhaal publiceert, akkoord met de door ons opgestelde disclaimer.

Ten slotte wensen we jullie allemaal vooral veel lees en schrijf plezier. Houd het netjes en binnen de regels. Zolang dat gebeurt hebben we met z’n allen daar plezier van!